کاربرگه

Found 251 results
فیلترها: کلیدواژه is کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
آغاز به کار کتابخانه های سیار تهران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۳, ۱۳۵۶.
افتخاری دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۰, ۱۳۵۶.
افتخاری دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۴, ۱۳۵۶.
پرچین. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۴, ۱۳۵۶.
ژاک شارپانترو, پیام روز جهانی کتاب کودک : سعادت خواندن. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۶.
پیام روز جهانی کتاب کودک : کتاب، دنیایی از زندگی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳-[۵], ۱۳۵۶.
خبرها .. : دو جایزه برای فیلم هفت تیرهای چوبی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۶.
خبرها .. : یک جایزه ی دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۶.
دو جایزه از نمایشگاه لایپزیک. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۶, ۱۳۵۶.
سیروس طاهباز, دیداری از سرزمین هانس کریستن آندرسن و بینال براتیسلاوا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۱۷-۱۸], ۱۳۵۶.
علی میرزایی, سال جهانی کودک ۱۹۷۹ (دیماه ۲۵۳۷-۲۵۳۸). کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲۳], ۱۳۵۶.
کانون در سالی که گذشت. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲۴]، ۲۲, ۱۳۵۶.
داریوش حقیقی طلب, نامه ای از یک دوست. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۳, ۱۳۵۶.
یک افتخار دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
خبرها .. : پیروزی دنیای دیوانه در فستیوال شیکاگو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۴, ۱۳۵۵.
اردشیر کشاورزی, دنیای زیبای تئاتر عروسکی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۰-۱۲, ۱۳۵۵.
سیروس طاهباز, دیداری با اهل کتاب : یادداشتی از بولونیا و استانبول. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۷, ۱۳۵۵.
سفر گروه تأتر کانون به کشور اردن هاشمی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۵, ۱۳۵۵.
یازدهمین رنگین کمان خیال انگیز. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۵.
یک جایزه دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
آشنایی با مرکز تئاتر کانون. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۴-۱۶, ۱۳۵۴.
اخبار .. : یک موفقیت جهانی دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۴, ۱۳۵۴.
خبرنگاران کوچک کانون از فستیوال بزرگ سخن می گویند ک گفتگویی با عباس کیارستمی کارگردان فیلمهای کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۴], ۱۳۵۴.
خبرها .. : پیروزی دو فیلم کانون در فستیوال مسکو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲, ۱۳۵۴.
خبرها .. : شاپرک خانم در هامبورگ. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۴.
خبرها .. : فیلمهای ایرانی رخ و انتظار در صدر فستیوال ویرجین آیلند. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۳, ۱۳۵۴.
خبرها .. : گشایش جشنواره ی مسکو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲, ۱۳۵۴.
خبرها .. : نمایشگاه جهانی دهلی نو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۴.
خبرها : یک پیروزی دیگر برای گلباران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۴.
خبرها .. : یک موفقیت جهانی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۴.
در انتظار تماشای برنامه های دهمین فستیوال فیلم های کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۴, ۱۳۵۴.
درباره آموزش کتابداران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۶-۱۷, ۱۳۵۴.
نورالدین زرین کلک, درباره مرکز آموزش فیلمسازی نقاشی متحرک. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۹، ۸], ۱۳۵۴.
دهمین فستیوال فیلم های کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲]-۷, ۱۳۵۴.
غلامرضا امامی, سفر به مصر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۴.
اردوان مفید, فستیوال جهانی تئاتر کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۹, ۱۳۵۴.
قطعنامه ی ششمین گردهم آیی کتابداران روستائی کانون, تهران - شهریور ماه ۱۳۵۴ ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۴.
کانون در سال گذشته. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۷, ۱۳۵۴.
داریوش حقیقی طلب, گردهم آیی کتابداران روستایی کانون, تهران ۲۰-۱۵ شهریور ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۴.
غلامرضا امامی, گردهمائی و همدلی دانایان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۶، ۱۷, ۱۳۵۴.