افتخاری دیگر

عنوانافتخاری دیگر
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

آذر ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰
موضوعجایزه ها, دنیای دیوانه دیوانه دیوانه (فیلم), زرین کلک، نورالدین, صادقی، علی اکبر, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرد و ابر (فیلم), مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, ملک خورشید (فیلم), نادری، پرویز
متن کامل

دریافت دیپلم افتخار برای فیلم های « مرد و ابر » ساخته ی پرویز نادری، « دنیای دیوانه، دیوانه، دیوانه » ساخته ی نورالدین زرین کلک و « ملک خورشید » ساخته ی علی اکبر صادقی، از هفتمین فستیوال بین المللی فیلم های کوتاه برای جوانان در فرانسه. این سه فیلم در مرکز سینمایی کانون تهیه شده اند.Running Sneakers Store | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff