فستیوال جهانی تئاتر کودکان

عنوانفستیوال جهانی تئاتر کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمفید, اردوان
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹
موضوعترب (نمایش), جشنواره ی بین المللی تئاتر کودکان هامبورگ (۱۹۷۵: هامبورگ، آلمان), شاپرک خانوم (نمایش), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مفید، اردوان, مقاله
متن کامل

گزارشی از حضور گروه تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در فستیوال آلمان و اجرای دو نمایشنامه ی « شاپرک خانم » و « ترب ».