آغاز به کار کتابخانه های سیار تهران

عنوانآغاز به کار کتابخانه های سیار تهران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
موضوعتهران, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه سیار, مقاله
متن کامل

اعلام آغاز فعالیت کتابخانه های سیار تهران همراه با اشاره به مناطقی که قرار است تحت پوشش این کتابخانه قرار بگیرند.