خبرها ... : فیلمهای ایرانی رخ و انتظار در صدر فستیوال ویرجین آیلند

عنوانخبرها ... : فیلمهای ایرانی رخ و انتظار در صدر فستیوال ویرجین آیلند
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

دی ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۳
موضوعانتظار (فیلم), جایزه ها, رخ (فیلم), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

فیلم « رخ » ساخته ی علی اکبر صادقی و « انتظار » اثر امیر نادری که در مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه شده اند، برنده ی پلاک طلای فستیوال بین المللی فیلم ویرجین آیلند آمریکا شدند.
در ادامه به دیگر جایزه هایی که این دو در دیگر جشنواره ها و فستیوال ها از آن خود کرده اند اشاره شده است.latest Running | Footwear