خبرها ... : شاپرک خانم در هامبورگ

عنوانخبرها ... : شاپرک خانم در هامبورگ
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲]
موضوعترب (نمایش), جشنواره ی بین المللی تئاتر کودکان هامبورگ (۱۹۷۵: هامبورگ، آلمان), خورشید خانم (نمایش), راجرز لافون، دان, شاپرک خانوم (نمایش), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

حضور گروه تئاتر کانون در جشنواره ی بین المللی تئاتر کودکان در هامبورگ. نمایشنامه ی « شاپرک خانم » نوشته ی بیژن مفید، با گروهی جدید و اجرایی تازه با کارگردانی دان لافون، به همراه دو نمایش کوتاه برای کودکان به نام های « ترب » و « خورشید خانم » به این جشنواره برده شده اند.