اخبار ... : یک موفقیت جهانی دیگر

عنواناخبار ... : یک موفقیت جهانی دیگر
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

خرداد ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعجایزه ها, رخ (فیلم), صادقی، علی اکبر, فستیوال بین المللی فیلم های کوتاه (دوازدهمین: ۱۹۷۵: کراکووی، لهستان), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

کسب دیپلم افتخار از دوازدهمین فستیوال بین المللی فیلم های کوتاه در کراکوی لهستان برای فیلم « رخ » ساخته ی علی اکبر صادقی که محصول مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد.