پیشینه و خاستگاه

در این بخش  بازدیدکنندگان با پیشنیه شماری از اشیاء این موزه  آشنا می شوند. کی، کجا، ‌چگونه، چه کسی یا چه کارخانه ای چنین شیء یا اشیائی مشابه را تولید کرده اند. این بخش با استفاده از  منابع اطلاعاتی به زبان فارسی یا زبان های دیگر تاریخچه شماری از اشیاء را تهیه و در دسترس بازدید کنندگان قرار داده است. گاه پیشینه ها جنبه فراگیرتری دارند، همچون  پیشینه عروسک های پلاستیکی در جهان، پیشینه عروسک ها با صورت های سرامیکی، پیشینه اسباب بازی ها کوکی، پیشینه گهواره یا ننو، پیشینه پوشاک کودکانه، پیشینه نوشت افزارها،... و گاه این پیشینه جنبه خاص تری دارد، همچون پیشینه اسباب بازی "اسنوپی" ، یا " لگو"‌ یا "‌اسب واندر".