یازدهمین رنگین کمان خیال انگیز

عنوانیازدهمین رنگین کمان خیال انگیز
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۵

شماره

دوره نهم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعفستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (یازدهمین: ۱۳۵۵: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

معرفی ویژگی ها و برنامه های پیش بینی شده برای یازدهمین فستیوال بین الملی فیلم های کودکان و نوجوانان، هیات داوران فستیوال و تعدادی از فیلم های شرکت کننده در فستیوال از ایران.trace affiliate link | nike fashion