افتخاری دیگر

عنوانافتخاری دیگر
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعجایزه ها, دادخواه، بهمن, سیبو و سار کوچولو (کتاب), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مقاله, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

دریافت جایزه ی ویژه ای از هیأت داوران نمایشگاه بولونیا برای تصویرهای کتاب « سیبو و سار کوچولو ». این کتاب نوشته ی جواد مجابی و از انتشارات کانون است که تصویرگری آن را بهمن دادخواه انجام داده است. همراه اشاره به انتشار نقشی از کتاب « پرنده چه گفت » بهمن دادخواه از سوی یونیسف، به صورت یک کارت که سال قبل انتشار یافته است.Best Nike Sneakers | Nike