عروسک‌های کودکان

عروسک‌های کودکان

این بخش دارای دسته‌های زیر است:

  • عروسک:  در این دسته عروسک هایی که در ایران تولید شده یا در خارج از ایران ساخته شده اما به وسیله مسافران یا وارد کنندگان به ایران وارد  و به دست کودکان ایرانی رسیده است شناسانده شده اند.  
  • عروسک ملل: عروسک هایی که با پوشیدن لباس های آن کشور یا منطقه به نماد آن کشور بدل شده اند. آنچه در این عروسک ها اهمیت دارد لباس های ملی یا محلی آن هاست نه خود عروسک ها.  
  • عروسک نمایشی: در این دسته عروسک هایی شناسانده شده اند که در نمایش ها برای کودکان از آن ها استفاده می شده است.  
  • عروسک جانوری: اسباب بازی هایی در این دسته قرار دارند که به شکل عروسک جانوران گوناگونی را تجسم بخشیده اند.  
  • عروسک مردم ساخت: عروسک هایی که مادرها و مادر بزرگ ها در گذشته با پارچه و چوب و دیگر مواد برای فرزندان خود درست می کرده اند، اصل یا باز سازی شده آن ها در این دسته شناسانده شده اند.  
  • تندیس: در این دسته تندیس هایی شناسانده شده اند که جنبه اسباب بازی نداشته و تنها برای تزیین اتاق کودک مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین تندیس هایی که به تاریخ فرهنگ کودکی پیوند دارند نیز در این دسته قرار گرفته اند.

best shoes | off white nike blazer retail shoes Verona Multi-Color DJ5065-144 , Fitforhealth