دنیای زیبای تئاتر عروسکی

عنواندنیای زیبای تئاتر عروسکی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانکشاورزی, اردشیر
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۵

شماره

دوره نهم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰-۱۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعفستیوال بین المللی تئاتر عروسکی (اولین: ۱۳۵۵: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کشاورزی، اردشیر, مقاله
متن کامل

گزارش برگزاری اولین فستیوال بین المللی تئاتر عروسکی به مدت دو ماه در ایران که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است. کشورهای شرکت کننده، تئاترهای اجرا شده و نظر کشورهای شرکت کننده درباره ی این فستیوال.