یک افتخار دیگر

عنوانیک افتخار دیگر
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

دی ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲]
موضوعاسب (فیلم), پرچین (فیلم), جایزه ها, ساسانی، ارسلان, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کیمیایی، مسعود, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

دریافت دیپلم ویژه ی بیست و پنجمین فستیوال بین المللی فیلم مانهایم آلمان برای دو فیلم « پرچین » به کارگردانی ارسلان ساسانی و « اسب » به کارگردانی مسعود کیمیایی. این دو فیلم در مرکز سینمایی کانون تهیه شده اند.