پایگاه داده‌های فرهنگ و ادبیات کودکان

هسته اصلی اطلاعات این پایگاه بر پایه اطلاعات گردآوری شده برای کتاب های مرجع «تاریخ ادبیات کودکان ایران» شکل گرفته است. در ٢١ آبان ۱۳۸۵ این پایگاه با بیش از ١٣هزار رکورد اطلاعاتی آغاز به کار کرد. پس از ۵ سال، ویرایش جدید این پایگاه با تغییر کامل بستر نرم افزاری و برنامه نویسی، رفع کاستی های نسخه نخست و افزودن بر شمار گونه های اطلاعاتی در دسترس پژوهشگران و علاقه مندان فرهنگ و ادبیات کودکان ایران قرار دارد. ساختار پایگاه داده ها فرهنگ و ادبیات کودکان ایران به گونه‌اى طراحى و برنامه‌ریزى شده است که جستجوگران با مراجعه مستقیم بتوانند، اطلاعات توصیفى، چکیده مطالب و تصاویر مورد نیاز خود را دریافت کنند. در برخى موارد رونوشت کاملى از اسناد نیز در دسترس آن ها قرار خواهد گرفت.

Sports News | Women's Nike Superrep

منابع نوشتاری

منابع دیداری شنیداری

جایزه‌ها و رویدادها

نهادها و ناشران