خبرها ... : پیروزی دنیای دیوانه در فستیوال شیکاگو

عنوانخبرها ... : پیروزی دنیای دیوانه در فستیوال شیکاگو
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

دی ماه ۱۳۵۵

شماره

دوره نهم ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعجشنواره بین المللی فیلم شیکاگو (دوازدهمین: ۱۹۷۶: شیکاگو), دنیای دیوانه دیوانه دیوانه (فیلم), زرین کلک، نورالدین, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

فیلم « دنیای دیوانه دیوانه دیوانه » در دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو، برنده ی جایزه ی « برنز هوگو» شد. این فیلم به کارگردانی نورالدین زرین کلک، در مرکز سینمایی کانون تهیه شده است.