عکس‌های حوزه کودک و نوجوان

عکس‌های حوزه کودک و نوجوان

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، عکس‌هاى کودکان و نوجوانان، شخصیت‌ها، مکان‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها،… (ایرانی) درباره کودکان و نوجوانان را داراست.

در دسته «عکس‌های حوزه کودک و نوجوان» ۸۳۱ سند موجود است.