جایزه‌ها و رویدادهای حوزه کودک و نوجوان

جایزه‌ها و رویدادهای حوزه کودک و نوجوان

این بخش دارای دسته‌های زیر است:

  • جایزه ادبی، هنری: این دسته اطلاعات راهنما، تاریخچه و شیوه‌ى برگزارى و اهدای جایزه به آثار کودکان و نوجوانان در ایران و جایزه‌هاى خارجى که کتاب‌هاى ایرانى موفق به دریافت آن‌ها شده‌اند را داراست.
  • همایش، جشنواره و نمایشگاه: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی برای کودکان و نوجوانان و درباره آن ها در ایران را داراست.

spy offersNike Air Mag Back To The Future Limited Edition Shoes Online Ptf84A, Price: $129.‎99 - Air Jordan Shoes, Sportaccord

جایزه‌ها و رویدادهای حوزه کودک و نوجوان