عروسک مردم ساخت

عروسک مردم ساخت

عروسک هایی که مادرها و مادر بزرگ ها در گذشته با پارچه و چوب و دیگر مواد برای فرزندان خود درست می کرده اند، اصل یا باز سازی شده آن ها در این دسته شناسانده شده اند.

در دسته «عروسک مردم ساخت» ۱۰۹ سند موجود است.