گردهم آیی کتابداران روستایی کانون

عنوانگردهم آیی کتابداران روستایی کانون
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانحقیقی طلب, داریوش
عنوان فرعیتهران ۲۰-۱۵ شهریور "
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شهریور ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعحقیقی طلب، داریوش, سمینار کتابداران شهرستان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ششمین: ۱۳۵۴: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابداران, مقاله
متن کامل

گردهم آیی کتابداران روستاها در تهران برای بررسی مشکلات و مسائل کار و رسیدن به راه حل.Sports News | 【国内۵月۲日発売予定】ナイキ ウィメンズ エアマックス ココ サンダル 全۴色 - スニーカーウォーズ