خبرها ... : یک موفقیت جهانی

عنوانخبرها ... : یک موفقیت جهانی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

فروردین ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲]
موضوعبهار در شعر شاعران ایران (کتاب), جایزه ها, دادخواه، بهمن, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

کسب یکی جایزه های ویژه ی دوازدهمین نمایشگاه جهانی کتاب های کودکان بولونیا برای کتاب « بهار در شعر شاعران ایران » با نقاشی بهمن دادخواه. در ادامه به دیگر جایزه هایی که بهمن دادخواه در سال های قبل به دست آورده نیز اشاره شده است.Sportswear free shipping | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf