سفر گروه تأتر کانون به کشور اردن هاشمی

عنوانسفر گروه تأتر کانون به کشور اردن هاشمی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

(آذر ماه ۱۳۵۵)

شماره

دوره نهم ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵
موضوعاردن, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, كتابخانه كودكان, مقاله
متن کامل

گزارشی کوتاه از سفر گروه تئاتر کانون به کشور اردن به مناسبت افتتاح کتابخانه ی کانون پرورش فکری در این کشور.