سفر به مصر

عنوانسفر به مصر
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانامامی, غلامرضا
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۹-

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

بهمن ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعامامی، غلامرضا, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه ها
متن کامل

گزارشی از سفر به مصر برای شرکت در نمایشگاهی که در این کشور برپا شده بوده است و بررسی وضعیت و موقعیت ایران در این نمایشگاه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شرکت کننده ی ایرانی این نمایشگاه بوده است.latest Running Sneakers | Nike Dunk - Collection - Sb-roscoff