پیام روز جهانی کتاب کودک : کتاب، دنیایی از زندگی

عنوانپیام روز جهانی کتاب کودک : کتاب، دنیایی از زندگی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-[۵]
موضوعروز جهانی کتاب کودک, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

شرح کوتاهی از زندگی و فعالیت های " کالین تیل "، نویسنده ی ادبیات کودکان استرالیایی، و اشاره به مشهورترین اثر او « پسر توفان » که فیلم ساخته شده از روی آن در دوازدهمین فستیوال فیلم های کودکان و نوجوانان کانون، جوایزی را از آن خود کرد. سپس ترجمه ی متن پیام او به مناسبت روز جهانی کتاب کودک آمده است.
عکس روی جلد این شماره از کارنامه ی کانون نیز مربوط به کتاب پسر توفان است.