اسباب بازی دیداری

اسباب بازی دیداری

شماری از اسباب بازی ها جنبه دیداری دارند و به رشد دیداری کودکان یاری می رسانند. نمونه‌های قدیمی این گونه اسباب‌بازی ها همچون کالیدوسکوپ و دوربین اسلاید های دستی که به دست کودکان ایرانی نیز رسیده است در این دسته شناسانده شده‌اند.

در دسته «اسباب بازی دیداری» ۱۱ سند موجود است.