خبرها ... : یک جایزه ی دیگر

عنوانخبرها ... : یک جایزه ی دیگر
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

خرداد ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعجایزه ها, دنیای دیوانه دیوانه دیوانه (فیلم), زرین کلک، نورالدین, فستیوال بین المللی فیلم های کوتاه (بیست و سومین: ۱۹۷۷: آلمان), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

فیلم « دنیای دیوانه، دیوانه، دیوانه » به کارگردانی نورالدین زرین کلک، تهیه شده در مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنده ی جایزه ی ویژه ی هیأت داوران در بیست و سومین فستیوال بین المللی فیلم های کوتاه اوبرهازن آلمان شد.url clone | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp