کاربرگه

Found 44 results
فیلترها: کلیدواژه is کیهان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۳
ژاله چراتی, دیدار با لیلا تقی پور به بهانه ی برپایی نمایشگاه آثارش, بازگو تا قصه درمانها شود ". کیهان, ص ۱۲, ۱۳۷۳.
۱۳۶۶
حسین زاده، منصور, ترجمه کتابهای کودکان از آغاز تا امروز, میزان مطالب ترجمه در نشریات کودکان در بخش خصوصی، دولتی و مذهبی ". کیهان, ص ۶, ۱۳۶۶.
۱۳۵۶
عباس یمینی شریف, آیا همه بچه ها باید دانشمند بشوند؟. کیهان, ص ۳۲, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, آینده سازان به حال خود رها شده اند. کیهان, ص ۱۸, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, اشکال اساسی کار مدارس در آئین نامه هاست. کیهان, ص ۱۳, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, اگر تنها دو در صد دانش آموزان مردود شوند، سالی ۱۸۰ هزار سال عمر بچه ها را تلف میکنیم. کیهان, ص ١٤, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, امتحان نهایی بلائی که هر سال نازل می شود. کیهان, ص ۱۴, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, ایران، مکتب آموزش و پرورش ایرانی میخواهید. کیهان, ص ١٤, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, بحران در مدارس اروپا و بخشنامه آموزش و پرورش. کیهان, ص ۱۴, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, برنامه تربیت معلم را به خانه ها هم بکشانیم. کیهان, ص ١٣, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, به خاطر نسنجیده بودن ضوابط امتحانات برندگان جایزه نوبل هم در ایران رفوزه می شوند. کیهان, ص ١٥, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, چرا ارزش مدرک تحصیلی بیشتر از انسانهاست ؟. کیهان, ص ۱۸, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, چرا از مدرسه فرار می کنند. کیهان, ص ۱۱, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, چرا تشویق می کنید که کودک صادر کنیم؟: فرزندانی که از پدران خود شرم دارند. کیهان, ص ۸, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, حکومت صدا و تصویر را دست کم نگیریم. کیهان, ص ١٤, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, دانش آموز ایرانی برای گرفتن نمره صفر از لندن به تهران آمد. کیهان, ص ١٤, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, در آموزش و پرورش پیرو کدام مکتبیم ؟. کیهان, ص ۲۴, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, در فکر بچه ها باشید. کیهان, ص ۳۱, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, زجری که کودکان دلبند ما در خارج می کشند. کیهان, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, زیان های قوانین شتابزده. کیهان, ص ۱۹, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, سالهای تحصیل جزو عمر است نه مقدمه عمر. کیهان, ص ۱۴, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, شهریه بیشتر دلیل تدریس بهتر نیست. کیهان, ص ١٤, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, قلدورهای مدرسه و قلدورهای جامعه. کیهان, ص ۱۵ص, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, کاسه حلیم و سیاست عدم تمرکز. کیهان, ص ۹, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, کاوشگران طلا در مدارس. کیهان, ص ۲۳, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, مدارس اروپایی و امریکایی معجزه نمی کنند. کیهان, ص ۸, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, مدرسه خوب را به محله خود بیاوریم. کیهان, ص ١٣, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, مدرسه را در دل مردم جا دهیم. کیهان, ص ١٨, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, مدرسه را در متن زندگی جا بدهید نه در حاشیه. کیهان, ص ١٣, ۱۳۵۶.
مدرسه کارخانه آدم سازی نیست. کیهان, ص ٢٧, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, مدرسه کارخانه آینده است. کیهان, ص ۹, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, یک بام و دو هوا در مدیریت. کیهان, ص ۱۴, ۱۳۵۶.