کاسه حلیم و سیاست عدم تمرکز

عنوانکاسه حلیم و سیاست عدم تمرکز
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ١٦ آذر ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
موضوععباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

بیان ضرورت به کارگیری سیاست عدم تمرکز در تمام سیستم اداری و اجرایی کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش و اشاره به دو مشکل اساسی آموزش و پرورش که یکی تشریفات اداری و دیگری کمبود کارمندان کارآمد می باشد. سپس به لزوم از بین بردن قوانین بی فایده و کاغذ بازی های اداری برای انجام بهتر امور، اشاره شده است.latest Running Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger