امتحان نهایی بلائی که هر سال نازل می شود

عنوانامتحان نهایی بلائی که هر سال نازل می شود
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٢٥ خرداد ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
موضوعامتحانات, دانش آموزان, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

بررسی ضرورت برگزاری امتحانات نهایی و مشکلات کودکان و نوجوانان در این امتحانات.Buy Sneakers | Nike Shoes