آیا همه بچه ها باید دانشمند بشوند؟

عنوانآیا همه بچه ها باید دانشمند بشوند؟
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٢٧ مهر ١٣٥۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

ضرورت توجه به استعداد و توانایی هر دانش آموز و پرورش او تا سر حد کمال خودش و اشاره به شیوه های نادرست در آموزش و پرورش که به استعدادهای فردی و مفید بودن آموزش ها توجهی نداردjordan release date | Nike Off-White