قلدورهای مدرسه و قلدورهای جامعه

عنوانقلدورهای مدرسه و قلدورهای جامعه
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٢ شهریور ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵ص
موضوععباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

مدرسه نمایی کوچک از جامعه است. هر آنچه در مدرسه دیده می شود، در سطحی گسترده تر در جامعه قابل مشاهده است. پس باید اصلاح اجتماع را از مدرسه ها آغاز کنیم و هر تغییری را که برای جامعه آرزو داریم، در مدرسه ها ایجاد کنیم.bridge media | シューズ