چرا ارزش مدرک تحصیلی بیشتر از انسانهاست ؟

عنوانچرا ارزش مدرک تحصیلی بیشتر از انسانهاست ؟
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ١٣ مهر ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
موضوععباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

انتقاد به سیستم آموزشی مدرک گرا در کشور.Nike sneakers | Jordan