انقلاب آموزشی باید انقلاب فکری باشد نه تغییر سطحی و صوری

عنوانانقلاب آموزشی باید انقلاب فکری باشد نه تغییر سطحی و صوری
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

یکشنبه ٢١ شهریور ١٣٥٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

نقدی بر تغییر سامانه ی آموزشی کشور و ارائه ی روش های علمی برای ایجاد دگرگونی های مثبت در آن با توجه به سه عامل: کودکان و نوجوانان ، زمینه های فکری و معنوی جامعه و نیازهای جامعه.jordan release date | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov