زیان های قوانین شتابزده

عنوانزیان های قوانین شتابزده
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٣ اسفند ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, قوانین و مقررات, کیهان, مدرسه غیردولتی, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

بررسی قانون خرید مدارس خصوصی مشمول فرمان و املاکی که در اجاره ی وزارت آموزش و پرورش است، و آیین نامه های اجرایی آن.Running sport media | 『アディダス』に分類された記事一覧