شهریه بیشتر دلیل تدریس بهتر نیست

عنوانشهریه بیشتر دلیل تدریس بهتر نیست
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ١٥تیر ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٤
موضوععباس یمینی شریف, کیهان, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

انتقاد به وزارت آموزش و پرورش به سبب دخالت های بی ضابطه در نرخ گذاری شهریه های مدرسه های غیر دولتی.Sport media | Air Jordan Sneakers