آینده سازان به حال خود رها شده اند

عنوانآینده سازان به حال خود رها شده اند
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ٢٩ آذر ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
موضوععباس یمینی شریف, کودکان مادران شاغل, کیهان, مقاله
متن کامل

بررسی وضعیت نامناسب فرزندان در خانواده هایی که پدر و مادر، هر دو کار می کنند و برای آن ها برنامه ی ویژه ای در نظر نمی گیرند. اشاره به تأثیر مخرب این شیوه ی زندگی و تربیت بر شخصیت کودکان و آینده ی آن ها.spy offers | Nike Shoes