زجری که کودکان دلبند ما در خارج می کشند

عنوانزجری که کودکان دلبند ما در خارج می کشند
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ١٧ فروردین ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
موضوعتحصیل خارج از کشور, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

هشدار به اولیای دانش آموزانی که کودکان و نوجوانان خود را برای ادامه ی تحصیل در سنین پایین به کشورهای اروپایی یا امریکا می فرستند.Running sports | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE