مدرسه خوب را به محله خود بیاوریم

عنوانمدرسه خوب را به محله خود بیاوریم
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ١٢ مرداد ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, کیهان, مشارکت والدین, مقاله
متن کامل

بررسی مسائل نام نویسی کودکان در مدرسه ها و مشکلاتی که والدین برای انتخاب مدرسه ی مناسب با آن درگیرند، ارائه ی راه حل هایی برای بهسازی وضعیت مدرسه ها به کمک خود والدین و از بین رفتن دشواری های یافتن مدرسه ی مناسب و دیگر مسائلی که به دنبال آن به وجود می آید.trace affiliate link | Nike