حیف که از ظلم کردن هم دریغ کردند

عنوانحیف که از ظلم کردن هم دریغ کردند
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

سه شنبه٢٨ شهریور ١٣٥٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعسرگذشتنامه مستند, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

اشاره به سه بار مراجعه ی عباس یمینی شریف به دادگستری در دوران کودکی و جوانی و طرح مشکلات و بازدادنده های موجود در دادگستری های ایران.Nike sneakers | NIKE HOMME