به خاطر نسنجیده بودن ضوابط امتحانات برندگان جایزه نوبل هم در ایران رفوزه می شوند

عنوانبه خاطر نسنجیده بودن ضوابط امتحانات برندگان جایزه نوبل هم در ایران رفوزه می شوند
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ١١آبان ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٥
موضوعآیین نامه ها, امتحانات, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

نقد آیین نامه های مدرسه ها و غیر منطقی بودن بسیاری از قوانین آن ها، خصوصا در زمینه ی قوانین مردودیNike Sneakers Store | Mens Flynit Trainers