اجرایماهی سیاه کوچولوچرا متوقف شد

عنواناجرایماهی سیاه کوچولوچرا متوقف شد
گونهمقاله
ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ٣١ تیر ١٣٥٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦
موضوعصمد بهرنگی, کیهان, ماهی سیاه کوچولو (نمایش), مقاله, نمایش
متن کامل

دلایل توقف اجرای نمایش " ماهی سیاه کوچولو" به کارگردانی منصور خلج در تئاتر چهارسو از زبان کارگردان و بازیگران.bridgemedia | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival