کاوشگران طلا در مدارس

عنوانکاوشگران طلا در مدارس
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ٨ آذر ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

در سامانه ی آموزش و پرورش ما تنها افرادی مفید و با ارزش قلمداد می شوند که در تمام زمینه ها استعداد داشته باشند. در حالی که افرادی که در چند درس یا حتی فقط در یک درس موفق و ممتازند نیز برای جامعه مفید به شمار می آیند. شاید فردی با توانایی بالا در یک موضوع مفیدتر از فردی با توانایی یکسان در چندین موضوع باشد، گاهی بی تفاوتی و نداشتن قاطعیت در انتخاب یک حوزه ی موضوعی، سبب یکسان بودن توانایی فرد در تمام درس ها می شود.affiliate link trace | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News