بچه های این کشور را آزاد کنید...

عنوانبچه های این کشور را آزاد کنید...
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٣٥٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, فیلم کودکان, کیهان, مقاله, هامی و کامی (فیلم سینمایی)
متن کامل

بررسی فیلم "هامی و کامی" و ضرورت توجه به استعدادهای گوناگون کودکان و نوجوانان در سامانه ی آموزشی کشور.Adidas footwear | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE