بحران در مدارس اروپا و بخشنامه آموزش و پرورش

عنوانبحران در مدارس اروپا و بخشنامه آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهار شنبه ٢١ دی ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
موضوعآموزش و پرورش, بخشنامه ها, تنبیه کودکان, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

بررسی بخشنامه ی وزارت آموزش و پرورش به مدارس کشور درباره ی رفتارهای نابهنجار و عصیان های نوجوانان و جوانان در مدرسه های جهان و لزوم در پیش گرفتن روش های بازدارنده و تجدید نظر در مجازات های دانش آموزان برای جلوگیری از این گونه فعالیت ها در آن کشورها.affiliate tracking url | NIKE