کاربرگه

Found 1342 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات ترجمه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
لئو لیونی, آبی کوچولو، زرد کوچولو. پدیده, تهران, ص [٣٢]ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, آدمک چوبی. شركت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش, [تهران], ص ٢٦ص, نوشته شده.
جان پیلگریم, آرزوی یک اردک. پدیده, تهران, ص [٢٥] ص, نوشته شده.
موریس لبلان, آرسن لوپن, دزد جنتلمن. اسکندری, بی جا, ص ١٠٤ص, نوشته شده.
پاتون, آشیانه پرندگان. پدیده, تهران, ص [١٦] ص, نوشته شده.
ويتالى وال بيانکى, آشیانه های جنگلی. گوتنبرگ, تهران, ص (٢١) ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, آغاز وحی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
آقا گربه و موش. پدیده, [تهران], ص [٨] ص, نوشته شده.
آقاموشه را فرستادن آب بیاره, ترانه ملی لیتوانی. پروگرس, (مسكو), ص (٨) ص, نوشته شده.
آلمان. پدیده, تهران, ص ٢٨ص, نوشته شده.
لوئیس کارول, آلیس در سرزمین عجایب. انتشارات بی‏تا، قصه‏گو, تهران, ص [۲۲] ص, نوشته شده.
جک لندن, آوای وحش. غزالی, تهران, ص ٢٢٤ص, نوشته شده.
آهنگر جوان. گوتنبرگ, بی جا, ص ١٦ص, نوشته شده.
جرجی زیدان, ابومسلم خراسانی. شهریار, بی ج, ص ١٦٠ ص, نوشته شده.
آگوستا استیونسن, ابی لینکلن, پسر مرزبان. نورجهان, تهران, ص ١٠١ ص, نوشته شده.
لویی میسون, اتم و انرژی اتمی. گوتنبرگ, تهران, ص ٤٨ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, اجتماعات حشره ها. دانش، فرانكلین, تهران, ص (٣٦) ص, نوشته شده.
احمقها. معراجی, تهرا, ص ٤٠ ص, نوشته شده.
اردک خوشبخت. [چاپخانه شرق], بی جا, ص ٣٨ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, اردک‌ زش‍ت‌ ک‍وچ‍ول‍و. پديده, تهران, ص (۸)ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, اردک زشت. خشایار, تهرا, ص ٨ص, نوشته شده.
آل سویریدوف, از تیروکمان تا موشک. گوتنبرگ, تهران, ص ٣٥ص, نوشته شده.
آناتولی نیکالایویچ تامبلین, از گاز چه میدانید؟, دوست نامرئی. گوتنبرک, بی جا, ص ٨٢ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, اژدهای پنج سر. تهران, بی جا, ص ١٠٤ص, نوشته شده.
اژدهای سبز. غزالی, تهران, ص ١١٢ص, نوشته شده.
هربرت اسپنسر زیم, اس‍ت‍خ‍وان‍ه‍ا چ‍ک‍ار م‍ی‍ک‍ن‍ن‍د. پديده, تهران, ص ۶۴ ص, نوشته شده.
اسب پرنده. EIMI موسسه مطبوعاتی علمی، علی اكبر علمی, بی جا, ص ٣٢ص, نوشته شده.
م بولاتف, اسب نقره طلائی. پروگرس, مسکو, ص [٢٠]ص, نوشته شده.
یوری ناگی بین, استخرهای پاکیزه, داستانها. بنگاه نشریات پروگرس, مسكو, ص ١٦٧ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, افسانه های باغ بهشت. شرکت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش, تهران, ص ٢٦ ص, نوشته شده.
افسانه های روسی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٥٦ ص, نوشته شده.
افسانه های قدیم اوکراین. گوتنبرگ, تهران, ص ٢٢٧ص, نوشته شده.
نوئل ویلسون, اگر با یک مولکول ملاقات می کردم. گوتنبرگ, بی جا, ص ٢٨ص, نوشته شده.
نوئل ویلسون, اگر من یک اتم بودم. گوتنبرگ, بی جا, ص ٣٦ص, نوشته شده.
نوئل ویلسون, اگر من یک الکترون بودم. گوتنبرگ, تهران, ص ٢٧ص, نوشته شده.
نوئل ویلسون, اگر من یک رادیو اکتیو بودم. گوتنبرگ, بی جا, ص ٣٤ص, نوشته شده.
چنگیز آیتماتوف, الوداع، گل ساری!, دو داستان. پروگرس, مسکو, ص ٣٩٨ص, نوشته شده.
شارل پرو, ان‍گ‍ش‍ت‌ ک‍وچ‍ک‍ه‌. بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
چارلز دیکنز, اولیور تویست. عین الهی, [تهران], ص ٤٠٨ص, نوشته شده.
ی‍وگ‍ن‍ی‌ رن‍ی‍ن‌, ای‍ن‌ ح‍ادث‍ه‌ وح‍ش‍ت‍ن‍اک‍ی‌ را ک‍ه‌ ب‍رای‌ پ‍ت‍ی‍ا ات‍ف‍اق‌ اف‍ت‍اده‌ اس‍ت‌ ب‍گ‍ذاری‍د ه‍م‍ه‌ در دن‍ی‍ا ب‍دان‍ن‍د. گوتنبرگ, تهران, ص ۱۵ ص, نوشته شده.