اردک خوشبخت

عنواناردک خوشبخت
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٥١ک
پدیدآورندگان همکارفریده,
ناشر[چاپخانه شرق]
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٨ص
اندازه٥/٢٢*۱۵س.م.
پدیدآورندگان

ترجمه فریده

موضوعادبیات ترجمه, چاپ خانه شرق, فریده, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

متن کامل

تیموتى با پدر و مادرش در دره اى آرام در کنار جاده ى کابل زندگى مى کند. او هیچ دوستى ندارد. یک روز او و خانواده اش به دیدن نمایشگاهى در شهر مى روند. تیموتى در مسابقه اى شرکت مى کند و یک مرغابى مى برد. تیموتی از پیدا کردن چنین همبازى اى بسیار خوشحال است.Sportswear Design | NIKE HOMME