استخرهای پاکیزه

عنواناستخرهای پاکیزه
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٠٣ک
پدیدآورندگانبین, یوری ناگی
تاریخ تولد - وفات

١٩٢٠-

پدیدآورندگان همکارنوشین,, همایون فرخ, سیف الدین, گلدمان, آدولف
عنوان فرعیداستانها
ناشربنگاه نشریات پروگرس
مکان انتشارمسكو
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦٧ص
اندازه٥/١٧*٥/١٠ س.م
پدیدآورندگان

یوری ناگی بین؛ ترجمه نوشین، گامایون؛ آرایش از آدلف گلدمان

موضوعآدلف گلدمان, ادبیات ترجمه, بنگاه نشریات پروگرس, داستان روسی, کتاب, گامایون, مجموعه ها, نوشین, یوری ناگی بین, یوری ناگیبین
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

متن کامل

مجموعه ى ۶ داستان، شامل: استخرهای پاکیزه؛ ژینا رومیانتسوا؛ پاد آوا؛ و....Nike Sneakers Store | Zapatillas de running Nike - Mujer