افسانه های باغ بهشت

عنوانافسانه های باغ بهشت
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٦٦ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥-١٨٧٥

ناشرشرکت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٦ ص
اندازه٢١*١٥س.م.
پدیدآورندگان

[هانس کريستان اندرسن]

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, شرکت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش, کتاب, مجموعه ها, هانس کريستان اندرسن
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

١٠ریال

عنوان کوتاهاز سری داستانهای كودكان؛ ٤٢
متن کامل

مجموعه ی ۲ داستان، شامل: "کشاورز ابلهی که صدراعظم می‏شود": کشاورز فقیری از روى تصادف سبب پیداشدن اسب و جواهرات دزدیده نشده ى شاه و شاهزاده خانم مى شود. شاه او را به نخست وزیری خود برمى گزیند. "دختر دلیر": پادشاه گنجینه گرانبهایش را در جنگ با شاه همسایه از دست مى دهد. به دستور او از سراسر کشور سرباز مى گیرند. دختر یکی از امیران، در راه‏ به شاه پریان کمک مى کند و در عوض گنجینه ی پادشاه را باز مى گرداند.Authentic Sneakers | GOLF NIKE SHOES