آقاموشه را فرستادن آب بیاره

عنوانآقاموشه را فرستادن آب بیاره
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٦ک
پدیدآورندگان همکاربالچوننه, ت., همایون فرخ, سیف الدین
عنوان فرعیترانه ملی لیتوانی
ناشرپروگرس
مکان انتشار(مسكو)
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(٨) ص
اندازه٢٢*٢٨ س.م
پدیدآورندگان

تصاوير از ت. بالچوننه؛ ترجمه از گامایون

موضوعادبیات ترجمه, ادبیات عامه پسند, پروگرس, ت. بالچوننه, شعر, غیرداستان, کتاب, گامایون
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

متن کامل

مجموعه ی ۴ ترانه ی عامیانه لیتوانی، شامل: گندم سیاه را شستند، گندم سیاه را آسیا کردند؛ آها تو؛ آقا خرگوش چشم چیه؛ بعو- بعو؛ من شاخ دارم؛ و...Authentic Sneakers | Women's Nike Superrep