اگر با یک مولکول ملاقات می کردم

عنواناگر با یک مولکول ملاقات می کردم
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٩٧ک
پدیدآورندگانویلسون, نوئل
پدیدآورندگان همکارجواهری, لاله
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٨ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوئل ویلسون؛ مترجم لاله جواهری

موضوعادبیات ترجمه, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, گوتنبرگ, لاله جواهری, نوئل ویلسون
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهبرای کودکان و نوجوانان
متن کامل

مطالبی درباره ی تفاوت مولکول ها در مواد جامد، مایع و گاز.trace affiliate link | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp