آهنگر جوان

عنوانآهنگر جوان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٥ک
پدیدآورندگان همکارسیمونیان,
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦ص
اندازه٢١*١٤ س.م.
پدیدآورندگان

ترجمه سیمونیان

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های اوکراینی, سیمونیان, کتاب, گوتمبرگ, گوتنبرگ
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٥ریال

عنوان کوتاهداستانهای کودکان سری ٥ ریالی؛ ٤٠
متن کامل

دهقان سه پسر دارد. پسر کوچکش فقط می‏خورد و می‏خوابد و پدر و مادر و برادرها چون خودشان سختی کشیده اند، به او سخت نمی‏گیرند. سرانجام پیرمرد از او مى خواهد از میان چند کار، کاری را برگزیند. او آهنگر مى‌شود و برای پدر و مادر و برادرهایش وسایل زیبایی مى‌سازد.jordan Sneakers | Nike Air Max 270